Tidligere sjefer fra venstre- Radney Thomsen 2000-2003, Chris Renè Thomsen 2004, Robert Prestø 2005-2006, Sebastian Alvheim Lund 2008-2009, Charlotte Spjell 2010-2012 og Kim Daniel Haugen 2013-2018.

Radney Thomsen 2000 - 2003

Navn; Radney Thomsen

Antall sesonger i Løvstakkens Jægerkorps; 8 år

Verv i korpset; hellebardsjef, oppslager, tambur og sjef

Ordener og medaljer; 3års orden, 5års orden, 7års orden, beste slager og beste offiser, sjefsmedaljen og Løveorden

Fakta; Radney var på den tiden historiens lengstsittende sjef for Løvstakkens Jægerkorps med 4 år. Han er også blant korpsets yngste sjefer med sine 16 år i år 2000, og har hatt det høyeste antall aktive under fanen i moderne tid med 72 stk på 17.mai 2000. Viktig pådriver for grunnlaget som ble bygget opp tidlig på 2000-tallet. I 2009 mottok Radney korpsets høyeste utmerkelse, Løveorden, for sitt fantastiske arbeid for Løvstakkens Jægerkorps gjennom mange år. Høyeste antall medlemmer til oppstilling som sjef var 72 stk på 17.mai i 2000.

Chris Renè Thomsen 2004

Navn; Chris Renè Thomsen

Antall sesonger i Løvstakkens Jægerkorps; 7 år

Verv i korpset; hellebardbærer, slager, 1.faneoffiser, fanebærer, 1.kompanisjef og sjef

Ordener og medaljer; 3års orden, 5års orden, beste offiser 2003 og sjefsmedaljen

Fakta; Chris Renè ledet Løvstakkens Jægerkorps gjennom en solid sesong med høy kvalitet. Det var en innholdsrik sesong med mye aktiviteter, samarbeid og fellesmarsjeringer med Lungegaardens Buekorps og korpsets aller første utenlandstur til Danmark. Den mest innholdsrike sesongen i moderne tid. Han var også en meget dyktig kompanisjef og en viktig pådriver for grunnlaget som ble bygget opp tidlig på 2000-tallet. Chris Renè er yngre bror til Radney. De to er eneste brødre som har vært sjef for Løvstakkens Jægerkorps gjennom historien. Høyeste antall som sjef var 57 stk på 17.mai i 2004.

Robert Prestø 2005 - 2006

Navn; Robert Prestø

Antall sesonger i Løvstakkens Jægerkorps; 10 år

Verv i korpset; slager, tambur, 1.kompanisjef og sjef

Ordener og medaljer; 3års orden, 5års orden, 7års orden, 10års orden, sjefsmedaljen, beste slager, beste offiser x3 og Løveorden.

Fakta; Robert er en av korpshistoriens beste trommeslagere og kommer selvsagt fra en ekte slagerfamilie, hvor både far, onkel, bror og søster alle har vært trommeslagere for Løvstakkens Jægerkorps. Han var også en meget dyktig kompanisjef før han ble korpsets sjef. Han ledet korpset gjennom to sesonger i 2005 og 2006 for aller siste gang under Danmarksturen i 2006. Det samme året deltok Løvstakkens Jægerkorps  på Buekorpsenes dag for første gang i moderne tid. Robert var en viktig pådriver for grunnlaget som ble bygget opp tidlig på 2000-tallet. Han mottok korpsets høyeste utmerkelse, Løveorden, i 2009 for sitt fantastiske arbeide gjennom mange år for Løvstakkens Jægerkorps. Høyeste antall som sjef var 35 stk på 17.mai i 2005.

Dwayne Ingvald Fairchild 2007

 

Navn; Dwayne Ingvald Fairchild

Antall sesonger i Løvstakkens Jægerkorps; 6 år

Verv i korpset; 2.faneoffiser, fanebærer og sjef

Ordener og medaljer; 3års orden, 5års orden, beste offiser 2005 og sjefsmedaljen

Fakta; Dwayne Ingvald var en fantastisk dyktig fanebærer gjennom 4 år for Løvstakkens Jægerkorps. Blant korpsets aller beste fanebærere gjennom tidene. Han var en perfeksjonist med stålkontroll på sine oppgaver. Han var også dyktig i utførelsen av eksersis for sine hellebardbærere og faneoffiserer. På Buekorpsenes dag i 2006 utførte han en utmerket parade for Løvstakksfanen i Fanebærerkomkurransen, men det holdt dessverre ikke til målsetningen om finaleplass. Dwayne Ingvald ledet korpset som sjef gjennom 2007 med høy kvalitet på sine medlemmer. Han er også arkitekten bak Løvstakksflaggene og vimpelen. En svært viktig bidragsyter med sin utførelse og kvalitet, noe som fortsatt bærer frukter for Løvstakkens Jægerkorps den dag i dag. Høyeste antall som sjef var 32 stk på 17.mai i 2007.

Sebastian Alvheim Lund 2008 - 2009

 

Navn; Sebastian Alvheim Lund

Antall sesonger i Løvstakkens Jægerkorps; 5 år

Verv i korpset; hellebardbærer, 1.faneoffiser, fanebærer og sjef

Ordener og medaljer; 3års orden, sjefsmedaljen og beste hellebardbærer

Fakta; Sebastian var en særdeles dyktig faneoffiser og fanebærer for Løvstakkens Jægerkorps. Han samarbeidet allerede fra sin første sesong som hellebardbærer veldig godt med korpsets daværende fanebærer Dwayne I. Fairchild. I likhet med sjefene før seg vartet Sebastian opp med kraftig og bærende stemmerøst som korpsets øverste leder. Høyeste antall som sjef var 35 stk på stiftelsesdagen i 2008.

Charlotte Spjell 2010 - 2012

 

Navn; Charlotte Spjell

Antall sesonger i Løvstakkens Jægerkorps; 7 år

Verv i kopset; hellebardbærer, adjutant, 2.kompanisjef og sjef

Ordener og medaljer; 3års orden, 5års orden og sjefsmedaljen

Fakta; Charlotte var den andre jenten som ble sjef for Løvstakkens Jægerkorps. Hun ledet jægerkorpset gjennom tre vanskelige sesonger hvor medlemsoppslutningen var dårlig og hadde store utfordringer med få og mangel på stabile offiserer i sin periode som sjef. I løpet av denne perioden var Ny-Krohnborg skole under oppussing slik at korpset ikke kunne bruke skoleplassen som sin vante ekserserplass. I de to siste årene som sjef måtte korpset holde sin eksersis i Løvstakkveien ved Sambrukshuset. Dette bidro til at de to siste sesongene til Charlotte ble en utfordrende tid for korpset. Høyeste antall som sjef var 35 stk på 17.mai i 2010.

Kim Daniel Haugen 2013 - 2018

 

Navn; Kim Daniel Haugen

Antall sesonger i Løvstakkens Jægerkorps; 11 år

Verv i korpset; soldat, fanebærer og sjef

Ordener og medaljer; 3års orden, 5års orden, 7års orden, 10 års orden, sjefsmedaljen og Løveorden

Fakta; Kim Daniel er tidenes yngste- og lengstsittende sjef med sine 15 år i 2013. Han ledet korpset i hele seks sesonger og avsluttet sin buekorpskarriere etter 11 år under Løvstakksfanen. Han er den første sjefen i moderne tid som også har vært soldat for jægerkorpset. Kim Daniel representerte også buekorpsene som de aktives representant i hovedstyret til Buekorpsmuseet årene 2013-2018 i løpet av sin periode. På grunn av sin lange sjefsperiode var han også noe så sjeldent som sjef gjennom to Buekorpsenes Dag. Både i 2014 og 2018. Han mottok korpsets høyeste utmerkelse, Løveorden, på avslutningsdgen i 2018 for sin innsats for Løvstakkens Jægerkorps gjennom mange år. Høyeste antall som sjef var 27 stk på stiftelsesdagen i 2014.

Stine-Loiuce Rasmussen Hetland 2019 - 2021

 

Navn; Stine-Louice Rasmussen Hetland

Antall år i Løvstakkens Jægerkorps; 15 år

Verv i korpset; maskot, soldat, 1.soldat, adjutant, 2.kompanisjef, 1.kompanisjef og sjef

Ordener og medaljer; 3års orden, 5års orden, 7 års orden og 10 års orden, Beste offiser 2017 og Løveorden 2021

Fakta; Under Stine-Louice`s ledelse ble korpsets antall og kvalitet løftet betraktelig fra tidligere år. På stiftelsesdagen i hennes første år som sjef mønstret korpset hele 44 jenter og gutter til oppstilling. Et antall korpset må 15 år og tilbake til 2004 for tilsvarende antall. Høyeste antall som sjef var 45 stk på 17.mai i 2021.