Løvstakkens Jægerkorps jubilerer i 1958

Korpsets historie

Løvstakkens Jægerkorps ble stiftet i 1903 og ekserserte frem til 1918 før det da ble nedlagt. Vi kjenner ikke til detaljer fra oppstarten i 1903 og heller ikke årsaken til hvorfor jægerkorpset ble nedlagt i 1918, men man antar at dette var grunnet dårlig medlemsoppslutning.

Uniformeringen til Løvstakkens Jægerkorps har helt fra 1903 bestått av hvite skjorter og sorte bukser med hvite og grønne striper. Korpsets medlemmer var arbeidersønner og økonomien ikke den sterkeste, noe som resulterte i hvite skjorter som uniform.

I 1928, ti år etter nedleggelsen ble Løvstakkens Jægerkorps blåst liv i av tidligere soldat Johannes Ludvigsen som også var korpsets sjef i perioden 1928-1930. Nå ekserserte jægerkorpset på Løvstakksiden og i solheimsviken helt frem til krigen brøt ut og måtte som følger av dette innstille alle sine aktiviteter i tidsperioden 1941-1944. Etter 2.verdenskrig var det gode tider for medlemsoppslutningen til korpset og enkelte år kunne en stille flere hundrede til oppstilling på dongen. I 1961 ble jægerkorpset tildelt ny fane ved Eldre Løvstakksgutters Forening og denne fanen er fremdeles i bruk blant de aktive over 50 år senere. I 1966 begynte en å merke den moderne tid og medlemsoppslutningen falt betraktelig og Løvstakkens Jægerkorps sto på linje for siste gang på mange år.

I 1999 ble det arbeidet for å gjenoppta Løvstakkens Jægerkorps og det var Løvstakkgutten Per Jacobsen som var initiativtaker til etableringen- og inkluderingen av jenter. Rekrutteringen av barn og ungdommer startet tidlig i 1999 og allerede i april måned samme år var korpset igang med eksersis på skoleplassen til Ny-Krohnborg skole. Damegarden ble også etablert og sydde uniformer både dag og natt for å få dem klar til korpset stiftelsesdag 11.mai. Og 17'ende mai samme året stilte Løvstakkens Jægerkorps 35 gutter- og jenter på linje i stilige uniformer!

Året etter stilte hele 72 gutter-og jenter på skoleplassen 17'ende mai og Løvstakkens var blant byens største buekorps. Første delen av 2000-tallet fremsto Løvstakkens Jægerkorps som et solid buekorps med god kvalitet og flinke offiserer med sterkt samhold. Medlemsantallet varierte noe mellom 40 og 90 medlemmer hver sesong. I perioden 2008 til dags dato har korpset vært preget av hyppige offisers-bytter og synkende medlemsantall og stabiliteten fra første halvdel av 2000-tallet er borte.

Nå ser imidlertid fremtiden til Løvstakkens Jægerkorps på ny veldig bra ut. Ny oppdatering kommer i løpet av 2020.