Lokalet til Løvstakkens Jægerkorps

Kjelleren:

Korpset holder alt utstyret i "kjelleren" (søndre skogveien 25c) like bak skolen. Det er her medlemmene møter og henter sitt utstyr på eksersis og marsjeringsdager. Som regel holdes også rådsmøtene her. I Møregaten like utenfor kjelleren er det oppstilling for sjef, adjutant, fanegarden og slagerer før de marsjerer ned til skoleplassen hvor soldatene står oppstilt. 

Sambrukshuset (huset):

Sambrukshuset i Løvstakkveien 32 er lokalet korpset bruker på galladager og ved større arrangementer. Disse dagene har korpset oppstilling i Løvstakkveien utenfor huset. Løvstakksflagget heises også her på galladager. På høsten og vinteren arrangerer vi fritidsklubb for barn- og ungdom fra nærmiljøet, i sambrukshuset.