Chris Renè Thomsen 2003

Navn- Chris Renè Thomsen

 

Antall år i LJK- 7 år

 

Andre verv- hellebardbærer, slager, 1.faneoffiser, fanebærer og sjef

 

Ordener og medaljer- 3års orden, 5års orden, sjefsmedaljen og beste offiser

 

Annet- Var en dyktig kompanisjef, flink med soldatene og ledet eksersistrening på en utmerket måte i 2003. Hadde ansvaret for to store kompanier med nesten 30 soldater. Ledet jægerkorpset gjennom en solid sesong med høy kvalitet, mye aktivteter, fellesmarsjeringer med Lungegaardens Buekorps og Danmarkstur i 2004. Den mest innholdsrike sesongen i moderne tid. Viktig pådriver for grunnlaget som ble bygget opp tidlig på 2000-tallet

Robert Prestø 2004

Navn- Robert Prestø

 

Antall år i LJK- 10 år

 

Andre verv- slager, tambur og sjef

 

Ordener og medaljer 3års orden, 5års orden, 7års orden, 10års orden, Løveorden, sjefsmedaljen, beste slager og beste offiser x3

 

Annet- Var en dyktig kompanisjef, flink med soldatene og ledet eksersistrening på en utmerket måte i 2003. Hadde ansvaret for to store kompanier med nesten 30 soldater. En av historiens beste LJK-slagere og kommer selvsagt fra en dyktig slagerfamilie, hvor både far, onkel, bror og søster alle har vært dyktige slagere for Løvstakkens Jægerkorps. Var også en meget dyktig kompanisjef og ledet jægerkorpset for aller siste gang under Danmarksturen i 2006. Det samme året deltok jægerkorpset på buekorpsenes dag for første gang i moderne tid. Viktig pådriver for grunnlaget som ble bygget opp tidlig på 2000-tallet. Mottok jægerkorpsets høyeste utmerkelse, Løveorden, i 2009 for sitt fantastiske arbeide gjennom mange år for Løvstakkens Jægerkorps

Lise-Charlotte Hetland 2005 - 2007

Navn- Lise-Charlotte Hetland

 

Antall år i LJK- 9 år

 

Tidligere verv- soldat, hellebardbærer, hellebardsjef og adjutant

 

Ordener og medlajer- 3 års orden, 5års orden, 7års orden, beste hellebardbærer x2 og beste offiser

 

Annet- Lise-Charlotte er en av dem som med sine bidrag, spesielt som adjutant og 1.kompanisjef på første halvdel av 2000-tallet, var med på utviklingen og kvaliteten som jægerkorpset den gang bestod av. Hun var meget dyktig som kompanisjef og ledet soldatene på en utmerket måte med høy kvalitet i arbeidet i årene 2005 til 2007. En svært viktig bidragsyter for Løvstakkens Jægerkorps gjennom sin periode som aktiv fra 1999 til 2007

Even Røsæther 2008 - 2009 og 2011

Navn- Even Røsæther

 

Antall år i LJK- 9 år

 

Tidligere verv- slager

 

Ordener og medaljer- 3års orden, 5 års orden, beste offiser og beste slager

 

Annet; Flink med soldatene og godt likt blant de fleste. Har i alle sine år som kompanisjef opplevd nedgang i antall medlemmer, noe som hele jægerkorpset var berørt av i denne perioden