Sjefsregister for Løvstakkens Jægerkorps

Vi har ikke klart å oppdrive sjefsregister fra 1903 - 1918. I denne perioden har vi svært lite informasjon fra korpsets virke. I perioden 1919 - 1927 var korpset helt eller delvis nedlagt store deler av tiden.

Sjefsregisteret fra 1928 til dags dato ble først utarbeidet i 2003 av daværende sjef Radney Thomsen. Det var i tett samarbeid med sjefen fra 1950-1951 Egil Alf Falch og sjefen fra 1956-1958 Per Thorsen, samt sjefen fra 1960-1961 Oddvar Watne. Senere har sjefen fra 1955 Leif Aslak Riisøen og sjefen fra 1963 Arvid Nilsen bidratt med suplerende informasjon om korpsets hittil 31 kjente sjefer.


1928 - 1930   Johannes Samuel Ludvigsen (Løveorden 30.april 1933)

1931 - 1932   Aage Hertel Aase (Løveorden 1935)

1933 - 1934   Birger Larsen (Løveorden 1934)
 
1935 - 1936   Karl Iversen

1937 - 1938   Adolf Johannesen (Løveorden 1938)

1939 - 1940   Erling Martin Gjerstad

1941 - 1944  Ingen eksersis grunnet 2.verdenskrig

1945 - 1946   Odd Samuelsen

1947                   Einar Hanseth/ Gunnar Ludvigsen

1948                   Gunnar Ludvigsen (Løveorden 1948)

1949                   Birger Marthinussen (Løveorden 1949)

1950 - 1951   Egil Alf Falch (Løveorden 18.juni 1950)

1952                   Otto Stein Myrmel

1953                   Johan Godtfred Obstfelder

1954                   Harald Sydow Ingebrigtsen

1955                   Leif Aslak Riisøen (Løveorden 5.juni 1955)

1956 - 1958   Per "Pelle" Thorsen (Løveorden 1958)

1959                   Per Roald Ommedal

1960 - 1961   Oddvar Watne

1962                   Atle Osberg (Løveorden 1962)

1963                   Arvid Nilsen (Løveorden 16.juni 1963)

1964 - 1965   Tore Engelsen (Løveorden)

1966                   Oddvar Ellefsen

1967 - 1998   Nedlagt

1999                   Elisabeth Sletten

2000 - 2003   Radney Thomsen (Løveorden 17.mai 2009)

2004                   Chris-Renè Thomsen

2005 - 2006   Robert Prestø (Løveorden 17.mai 2009)

2007                   Dwayne-Ingvald Fairchild

2008 - 2009   Sebastian Alvheim Lund

2010 - 2012   Charlotte Spjell

2013 - 2018   Kim Daniel Haugen (Løveorden 10.juni 2018)

2019 - 2021   Stine-Louice Rasmussen Hetland (Løveorden 6.juni 2021)
 
2022 -                Maria Grotle Tobias