Løvstakkens Eldreforening stiftet 30.april 1934

 

Gamlekarer som har mottatt Løveorden;

Johannes Samuel Ludvigsen år 1933
Aage Aase år 1935
Anders Nilsen år 1956
Arvid Nilsen år 1963

Per Jacobsen år 2001
Radney Thomsen år 2009
Robert Prestø år 2009

Gamlekarer som har mottatt Æresmedalje;

Hans Teige år 2009